Dual at Shelby Oaks GC
Milton-Union 172, Lehman Catholic 221